TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 

 

ДРАГАН БОЖИЋ

заменик председника СЖС

 

ПРЕДРАГ СПАСИЋ

генерални секретар СЖС

ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

 председник СЖС

 

 

ЈАСМИНКО ПИЈЕТЛОВИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности саобраћајних послова-Сектор за СП, превоз робе-Сектор за ПР, превоз путника-Сектор за ПП и Сектор за контролу прихода (ЈСО СТП)

ДРАГАН ЋИРИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности електротехничких послова (ЈСО ЕТП)

 

ДЕЈАН МИЛОВАНОВИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности одржавања возних средствава (ЈСО ЗОВС)

ДРАГОСЛАВ АНТИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у грађевинској делатности (ЈСО ГД)

 

РАДОМИР РАДУСИН

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности Управе предузећа и заједничких послова (ЈСО УП и ЗС)

БРАТИСЛАВ МИНИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности техничко-колских послова (ЈСО ТКС)

 

СЛОБОДАН МАКСИМОВИЋ

председник Јединствене синдикалне организације запослених у делатности вуче возова (ЈСО ВВ)     

 

   

 

 

     

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org