TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

НА ЗАХТЕВ РЕПЕРЕЗЕНТАТАИВНИХ СИНДИКАТА ДА СЕ У ПОТПУНОСТИ ПОШТУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О РАДУ, А У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016.ГОДИНИ И ПОТРЕБЕ ПРИМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СУ ДОГОВОРЕНИ СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА, КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У РАДУ МЕЂУРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ФОРМИРАНЕ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, "СРБИЈА КАРГО" а.д. НЕЋЕ УТВРЂИВАТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НИТИ ЈЕДНОГ СИНДИКАТА

Београд, децембар 2016.

 

 

 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org