TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

НАКОН ДАВАЊА МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ЧЕТРНАЕСТИ ПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИТНОГ САСТАНКА

Београд, октобар 2016.

 

 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org