TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ НЕ ПРИХВАТАЈУ ПЛАНОВЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ РАДНЕ СНАГЕ И ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ ВЛАДЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА

ДОПИС УПОЗОРЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РС, РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ И ПОСЛОДАВЦИМА

Београд, септембар 2016.

 

 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org