TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 ОДБОР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ

 

 

 

Одбор Секције младих броји седам чланова, који су предложени у ЈСО, а чији мандат верификује Републички одбор.

Делокруг и начин рада Одбора Секције младих дефинисан је чланом 60. Статута и Правилима о раду, која доноси Републички одбор.

Председник Секције младих је Весна Милојевић, члан ЈСО ТКС.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com