TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

ОДБОР СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

 

 

Одбор Секције жена броји седам чланица, које су предложене у ЈСО, а чији мандат верификује Републички оедбор.

Делокруг и начин рада Одбора Секције жена дефинисан је чланом 59. Статута и Правилима о раду, која доноси Републички одбор.

Председница Секције жена је Биљана Крстић, члан ЈСО СТП.
 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com