TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 

Синдикална организација је основни облик организовања и деловања у Синдикату железничара Србије и у њој сe остварују права и обавезе чланова у складу са Статутом СЖС и другим актима и одлукама СЖС.

Синдикалне организације имају статус правног лица, као саставни-организациони део СЖС.

Статус, надлежности и функције синдикалних организација дефинисане су члановима 19. - 27. Статута СЖС.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com