TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 ПРЕДСЕДНИШТВО СЖС

 

 

Председништво СЖС је опертативно-извршни орган Републичког одбора.

Чине га председник СЖС, два заменика председника, генерални секретар СЖС и седам председника ЈСО. Председништво је за свој рад одговорно Републичком одбору.

Надлежност Председништва дефинисана је чланом 48. Статута СЖС.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com