TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 

СТАТУТАРНИ ОДБОР

 

Статутарни одбор СЖС има седам чланова, који су предложени од стране ЈСО, а чији мандат верификује Скупштина СЖС. Статутарни одбор ради на основу Правила о раду која доноси Скупштина СЖС.

Делокруг рада и надлежност Статутарног одбора дефинисани су чланом 58. Статута и Правилима о раду.

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com