TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

 

Републички одбор је највиши орган СЖС између две Скупштине СЖС.

Број чланова утврђује се одлуком Републичког одбора о расписивању избора, у складу са одредбама члана 44. Статута СЖС.

Републички одбор чине:

  • председник СЖС,

  • два заменика председника СЖС,

  • генерални секретар СЖС,

  • председници ЈСО,

  • чланови изабрани од стране одбора ЈСО, пропорционално броју чланова (на сваких започетих 300 чланова један члан РО,

  • председници одбора СЖС чворова, изабрани на основу одредаба члана 36. Статута,

  • председник Секције жена СЖС,

  • председник Секције младих СЖС.

У овом сазиву, РО броји 52 члана.

Републички одбор своје задатке и функције острварује на основу члана 46. Статута СЖС.

У циљу ефикаснијег рада, РО СЖС формира радна тела- Комисије за одређене области рада , а по потреби и  друга стручна тела и радне групе.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com