TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

 

КОМИСИЈЕ СЖС

 

 

Комисије СЖС су радна тела Синдиката железничара Србије, која се ресорно баве одређеним областима.

Комисије су:

·         Комисија за рекреативни одмор радника, спортске активности и друштвени стандард.

o   Председник Комисије је Мирјана Пантић из ЈСО СТП, а координатор Драгослав Антић, председник ЈСО ГД.

·         Комисија за општа, правна, нормативна и социјална питања, радну инвалидност и стамбена питања.

o   Председник Комисије је Жељко Јовановић из ЈСО ЕТП, а координатор Радомир Радусин из ЈСО УП и ЗС.

·         Комисија за израду Колективног уговора, праћење примене и тумачење одредаба Колективног уговора и заштиту права радника.

o   Председник Комисије је Слободан Чедић из ЈСО ЗОВС, а координатор Драган Ранђеловић из ЈСО СТП.

·         Комисија за безбедност и здравље на раду, безбедност и уредност железничког саобраћаја и побољшање услова рада.

o   Председник Комисије је Јанковић Владисав, а координатор Братислав Минић, председник ЈСО ТКС.

·         Комисија за управљање средствима штрајкачког фонда.

o   Председник Комисије је Бранко Филиповић из ЈСО ГД, а координатор Драган Ћирић, председник ЈСО ЕТП.

·         Комисија за Фонд солидарности радника.

o   Председник комисије је Мирјана Благојевић, а координатор Максимовић Слободан, ЈСО ВВ.

·         Комисија за информисање, образовање и издавачку делатност.

o   Председник комисије је Владимир Радојевић из ЈСО ТКС, а координатор Маријан Јанковић, председник ЈСО ЗОВС.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com