TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

 


ДОБРОДОШЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, март 2017.

ОПШИРНИЈЕ


УТВРЂЕНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА "СРБИЈА КАРГО" КОД ПОСЛОДАВЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ "СРБИЈА КАРГО" БЕОГРАД

Београд, март 2017.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ТРАЖЕ  ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Београд, фебруар 2017.

ОПШИРНИЈЕ


ДОГОДИЛО СЕ НА ДАНАШЊИ ДАН - 12.02.1992. године

ТАЧНО ПРЕ 25 ГОДИНА, СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ УПИСАН ЈЕ У РЕГИСТАР СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ВОДИ У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Београд, фебруар 2017.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јануар 2017.

ОПШИРНИЈЕ


ДОПИС ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ МИНИСТАРКЕ ГРЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗОРАНЕ МИХАЈЛОВИЋ

Београд, јануар 2017.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, децембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


НА ЗАХТЕВ РЕПЕРЕЗЕНТАТАИВНИХ СИНДИКАТА ДА СЕ У ПОТПУНОСТИ ПОШТУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О РАДУ, А У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016.ГОДИНИ И ПОТРЕБЕ ПРИМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СУ ДОГОВОРЕНИ СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА, КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У РАДУ МЕЂУРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ФОРМИРАНЕ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, "СРБИЈА КАРГО" а.д. НЕЋЕ УТВРЂИВАТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НИТИ ЈЕДНОГ СИНДИКАТА.

Београд, децембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ГЛАВНИ ОДБОР СЖС ДОНЕО ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ВАНРЕДНИХ ИЗБОРА У СЖС

- НА ОСНОВУ ЧЛ.103.-106. СТАТУТА СЖС, УСВОЈЕНОГ 28.07.2016. ГОДИНЕ, ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ СЕ СПРОВОДЕ НА СВИМ НИВОИМА (У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ПРОМЕНАМА) У ПЕРИОДУ ОД 23.11. - 29.12.2016. 

- ИЗБОРИ СЕ СПРОВОДЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКАМА ГО И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, КАО И УПУТСТВОМ ГО О СПРОВОЂЕЊУ ВАНРЕДНИХ ИЗБОРА

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ДОНЕШЕНА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПОСЛЕДЊА ВЕСТ!

Београд, новембар 2016.

НА ДАНАШЊЕМ САСТАНАКУ ПРЕСЕДНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА,СА ПРЕМИЈЕРОМ АЛЕКСАНДРОМ ВУЧИЋЕМ И ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ ВЛАДЕ ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ,У ЦИЉУ РЕШАВАЊА СВИХ ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИРАЊА СРПСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ДОГОВОРЕНО ЈЕ ДА СЕ НОМИНАЛНИ ИЗНОС ОТПРЕМНИНА ОД 200 еура, ПОВЕЋА НА 240 еура.

ТАКОЂЕ, ДОГОВОРЕНО ДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО КОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРИПАДА НОВЧАНА НАКНАДА У ТРАЈАЊУ ОД 24 МЕСЕЦА, ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА (НЕДОСТАЈЕ ДО ДВЕ ГОДИНЕ) ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.

ЗА СУТРА, 10.11.2016, У 13х, ЗАКАЗАН ЈЕ САСТАНАК МЕЂУРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ.


Заказан састанак репрезентативних синдиката који делују на српским железницама са премијером Александром Вучићем и подпредседницом Владе Републике Србије, Зораном Михајловић за среду 9.11.2016. године у 10 часова

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРИГОВОР РЕПРЕЗЕНТАТИВНУХ СИНДИКАТА НА "НАЛОГ" ЗА ПРИМЕНУ  КРИТЕРИЈУМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ (ВРАЋАЊЕ) ЗАРАДА ЖЕЛЕЗНИЧАРИМА

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ ПОСЛОВОДСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА ПОВЛАШЋЕНЕ ВОЖЊЕ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА

Београд, новембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


НАКОН ДАВАЊА МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ЧЕТРНАЕСТИ ПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИТНОГ САСТАНКА

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ПОСЛОВОДСТВИМА МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016.

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


АНКЕТА "СРБИЈА ВОЗ" а.д.- АНКЕТИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДИ ПРИКУПЉАЊА ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ПОМОГНУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


АНКЕТА "СРБИЈА КАРГО" а.д.- АНКЕТИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДИ ПРИКУПЉАЊА ДОДАТНИХИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ПОМОГНУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


АНКЕТА "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.- АНКЕТИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДИ ПРИКУПЉАЊА ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ПОМОГНУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, октобар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


 

ПРЕДЛОЗИ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ДАЛИ ПРИМЕДБЕ НА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ - 23.09.2016.

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ НЕ ПРИХВАТАЈУ ПЛАНОВЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ РАДНЕ СНАГЕ И ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ ВЛАДЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА

ДОПИС УПОЗОРЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РС, РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ И ПОСЛОДАВЦИМА

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.- ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


СИСТЕМАТИЗАЦИЈА "СРБИЈА ВОЗ" А.Д.

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДЛОЗИ ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИЈЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ПЕРИОДУ 2016-2020.

Београд, септембар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА НА ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ

Београд, август 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДЛОЗИ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ

Београд, август 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, август 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јул 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОБАВЕШТЕЊА О МОГУЋНОСТИМА КОРИШЋЕЊА РЕКРЕАТИВНОГ ОДМОРА ЗА ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ КОРИСНИКА ВАУЧЕРА И ОСТАЛЕ ЧЛАНОВЕ

Београд, јул 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РАСПОРЕД ВАУЧЕРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Београд, јул 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПОТПИСАН СПОРАЗУМ- ПОПУСТ ЗА ЧЛАНОВЕ СЖС- СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ, ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА У БЕОГРАДУ

Београд, јул  2016.

 ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јун  2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПОНОВО ЗАТРАЖЕН САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ И ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ ВЛАДЕ

Београд, јун 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАКЉУЧЦИ ОДБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА

Београд, јун 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РАСПОДЕЛА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РСИ 2016. ГОДИНЕ

Београд, јун 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАКАЗАН САСТАНАК МЕЂУРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 01.06.2016. У 14 ЧАСОВА

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


СТАВ ОДБОРА РЕПРЕЗЕНАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ 26.5.2016.

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДГОВОР- ДОПИС ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ, МИНИСТАРКЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗОРАНЕ МИХАЈЛОВИЋ

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


НАЧИН РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ И ДАЉЕ НЕПОЗНАНИЦА

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, мај 2016.

ОПШИРНИЈЕ


САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ- ПРВОМАЈСКА ПОРУКА РАДНИЦИМА СРБИЈЕ

Београд, април 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, април 2016.

ОПШИРНИЈЕ


САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

Београд, април 2016.

ОПШИРНИЈЕ


СА САЈТА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


САОПШТЕЊЕ - ОДРЖАН САСТАНАК СА ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ ВЛАДЕ, МИНИСТРОМ ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


23.03.2016. - ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У СУБОТИЦИ

24.03.2016. - ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ПАНЧЕВУ

Београд, март 2016.


ЗАКАЗАН ХИТАН САСТАНАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ  ВЛАДЕ ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !

ОДЛАЖУ СЕ ТРИБИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ И ЛАПОВУ, ЗАКАЗАНЕ ЗА 25.3.2016. ЗБОГ САСТАНКА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАКАЗАЛА ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ, МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

Београд, март 2016.


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


18.03.2016. - ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У УЖИЦУ

21.03.2016. - ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У РУМИ

Београд, март 2016.


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЛАПОВУ - 25.03.2016.

ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ПОЖАРЕВЦУ - 25.03.2016.

ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ПАНЧЕВУ - 24.03.2016.

ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У СУБОТИЦИ - 23.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЈОШ ЈЕДАН ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


09.03.2016. - ТРИБИНА У НОВОМ САДУ

16.03.2016. - ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЗРЕЊАНИНУ

Београд, март 2016.


14.03.2016. - И У ЗАЈЕЧРАУ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРИСУТНИХ НА ТРИБИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

Београд, март 2016.


11.03.2016. - ТРИБИНА У КРАЉЕВУ - ВЕЛИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, март 2016.


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У РУМИ - 21.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДБОР ЗА ПРЕГОВОРЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ОДЖАЋЕ ПРОШИРЕНУ СЕДНИЦУ НА КОЈОЈ ЋЕ МОЋИ ДА ПРИСУСТВУЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА У БЕОГРАДУ 15.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У УЖИЦУ - 18.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЗРЕЊАНИНУ - 16.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЗАЈЕЧАРУ - 14.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДРЖАНА ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У НИШУ

Београд, март 2016.

Репрезентативни синдикати су отпочели са реализацијом одлуке о одржавању трибина по чворовима, у склопу припреме за одржавање протеста због незадовољства лошим спровођењем процеса реструктурирања, усвојених систематизација по друштвима које су за синдикате неприхватљиве и непознаница које прате рационализацију радне снаге и израду Програма за решавање вишка запослених. ОПШИРНИЈЕ

   

ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У КРАЉЕВУ - 11.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ТРИБИНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У НОВОМ САДУ - 09.03.2016.

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ  ПОЧИЊУ СА ОДРЖАВАЊЕМ ТРИБИНА ПО ЧВОРОВИМА

Београд, март 2016.

ОПШИРНИЈЕ


САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ 26.02.2016.

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА 15.03.2016. - САОПШТЕЊЕ

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДГОВОР МИШЕЛЕ НИКОЛИЋ, САВЕТНИЦЕ ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ НА ПОЗИВ  ЗА ХИТАН САСТАНАК 24.2.2106.

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПЕТА  УРГЕНЦИЈА ЗА САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ЧЕТВРТА УРГЕНЦИЈА ЗА САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ПОНОВО УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ЗА САСТАНАК

Београд, фебруар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ЗАКАЗАЛИ САСТАНАК СА ПОСЛОВОДСТВИМА СВА ЧЕТИРИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 02.02.2016. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


УРГЕНЦИЈА ЗА САТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ

-У више наврата репрезентативни синдикати који делују на српским железницама затражили састанак

Београд, јануар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јануар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ПОНОВО УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ЗА САСТАНАК

Београд, јануар 2016.

ОПШИРНИЈЕ


КОНФЕРЕНЦИЈA ЗА МЕДИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА

Београд, децембар 2015.


САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ШТАМПУ

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ФОРМИРАЛИ СУ ТИМ ЗА ПРЕГОВОРЕ О ПРОГРАМУ ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РАСПОДЕЛА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПО ЈСО ЗА 2015. ГОДИНУ

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПОСЛОДАВЦИМА И РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉЕНЕ ПРИМЕДБЕ НА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ЗА САСТАНАК

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕДЛОЗИ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ УСВОЈЕНИ !

Београд, децембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПИТАЊА ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА

Београд, новембар 2015.

ПРЕДСТАВНИЦИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ОДРЖАЛИ СУ 20.11.2015. САСТАНАК СА САВЕТНИЦОМ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ, МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ГОСПОЂОМ МИШЕЛОМ НИКОЛИЋ.

АНАЛИЗИРАНА ЈЕ ДОСАДАШЊА ФАЗА У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА, СА ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПО ДРУШТВИМА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДНЕ СНАГЕ.

С ОБЗОРОМ ДА РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО НЕМА ОДГОВОР НА КЉУЧНА ПИТАЊА, ПРЕ СВЕГА ЗА НАЧИН РЕШАВАЊА ЕВЕНТУАЛНОГ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ, ДОНЕТ ЈЕ ЗАКЉУЧАК ДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ДОСТАВЕ РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ ПИТАЊА КОЈА ЋЕ ОНО ПРОСЛЕДИТИ НАДЛЕЖНИМ МИНИСТАРСТВИМА (ПРИВРЕДЕ, ФИНАНСИЈА И МИН. ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦ. ПИТАЊА), КАКО БИ МОГЛИ ДА ДОБИЈЕМО АДЕКВАТНЕ ОДГОВОРЕ ОД КОЈИХ ЋЕ ЗАВИСИТИ ДАЉЕ АКТИВНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА.

ОПШИРНИЈЕ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуроМ „Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ЗАТРАЖИЛИ ХИТАН САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ И МИНИСТАРСТВИМА

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


"СРБИЈА КАРГО" а.д. И "СРБИЈА ВОЗ" а.д. - ПРЕДЛОГ НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЗА САСТАНАК СА ПОСЛОВОДСТВИМА ДРУШТАВА

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ПОСЛОВОДСТВИМА ДРУШТВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У НАВЕДЕНИМ ДРУШТВИМА

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА СРПСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ДАЈУ САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Београд, новембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ СЖС НА ИЗВЕШТАЈ КОНСУЛТАНТСКЕ КУЋЕ "ПЛАНЕТ"

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВИМА ЗА САСТАНАК ЗАКАЗАН ЗА  3.11.2015. ГОДИНЕ

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН У НИЗУ САСТАНАКА СА ПОСЛОВОДСТВОМ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА НА ТЕМУ РЕСТРУКТУРИРАЊА

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА СА ПОСЛОВОДСТВИМА

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПЛАН ЗА РЕФОРМУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 2016-2020

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДРЖАН САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СЖС СА ПОСЛОВОДСТВОМ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“а.д. И ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ“а.д.

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДРЖАН САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СЖС СА ПОСЛОВОДСТВОМ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

- Нема налога од стране Владе Републике Србије за одређивање броја запослених који су евентуални вишак

- Почиње израда Правилника о организацији и систематизацији

- Учешће синдиката у свим активностима  

Београд, октобар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


РЕСТРУКТУРИРАЊЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА ПОСЛОВОДСТВИМА АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д, „СРБИЈА ВОЗ“ а.д. И „СРБИЈА КАРГО“ а.д.

дбачен извештај консултаната

Београд, септембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, септембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ИМЕНОВАНО ЈЕ ПОСЛОВОДСТВО АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Београд, септембар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, август 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ДОНЕШЕНА ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМИНАРА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

Београд, јул 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јул 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПОДЕЛА ВАУЧЕРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Београд, јул 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ИЗБОРНА СКУПШТИНА СЖС ОДРЖАНА ЈЕ 24.06.2015. ГОДИНЕ

Београд, јун 2015.

  • За председника СЖС изабран- Драган Ранђеловић

  • За заменика председника СЖС изабран-  Драган Божић

  • За генералног секретара  СЖС изабран- Предраг Спасић

   


ИЗБОРНА СКУПШТИНА СЖС ОДРЖАЋЕ СЕ 24.06.2015.

Београд, јун 2015.

  • Објављивање записника Изборне комисије СЖС

  • Објављивање кандидатских листа за председника СЖС, заменика председника СЖС и генералног секретара СЖС (члан 62. Статута СЖС)

ОПШИРНИЈЕ


СКУПШТИНА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д. ДОНЕЛА ОДЛУКУ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ НОВИХ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА

Београд, јун 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЈЕДИНСТВЕНИМ СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

Београд, јун 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јун 2015.

ОПШИРНИЈЕ


15. КОНГРЕС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ОДРЖАН 28.05.2015. ГОДИНЕ

Љубисав Орбовић поново изабран за председника СССС

Београд, мај 2015.

Конгрес је започео перформансом, а после интонирања Интернационале и химне Србије госте и делегате је поздравио председник СССС Љубисав Орбовић.

Председник Радног председништва Конгреса Зоран Вујовић поздравио је око 1.000 делегата Конгреса и гостију из Азербејџана, Кипра, Бугарске, БиX, Данске, Грузије, Хрватске, Аустрије, Немачке, Грчке, Италије, Казахстана, Македоније, Црне Горе, Норвешке, Пољске, Потругалије, Републике Српске, Румуније, Русије, Словеније и Турске. Међу гостима Конгреса били су и премијер Александар Вучић, министар за рад Александар Вулин и министар трговине и телекомуникације Расим Љајић.

ОПШИРНИЈЕ


ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ И СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА МАЂАРСКЕ

Београд, мај 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, мај 2015.

ОПШИРНИЈЕ


УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА И ДОНЕТА ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ РЕДОВНИХ ИЗБОРА У СЖС

Београд, април 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОТПОЧЕЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ПОСЕБНИХ АКАТА, ПРЕДВИЂЕНА ОДРЕЂЕНИМ ЧЛАНОВИМА НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Београд, април 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, април 2015.

ОПШИРНИЈЕ


СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ 2.4.2015. ГОДИНЕ

ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ПРЕДУЗЕЋА


ОТПОЧЕЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ПОСЕБНИХ АКАТА, ПРЕДВИЂЕНА ОДРЕЂЕНИМ ЧЛАНОВИМА  НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Београд, април 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПОТПИСАН НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.

Београд, април 2015.

Нови Колективни уговор за "Железнице Србије" а.д. можете преузети ОВДЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, април 2015.

ОПШИРНИЈЕ


СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ У НИШУ 27.03.2015. ГОДИНЕ- ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ПРЕДУЗЕЋА


СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ УЧЕСТВУЈЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ ФОРУМА СИНДИКАТА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ФОНДАЦИЈЕ ФРИДРИХ ЕБЕРТ (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG) У ПРОЛОМ БАЊИ У ПЕРИОДУ 24.- 27.03.2015.

Теме:

1. Закон о штрајку, са посебним освртом на минимум процеса рада;

2. Безбедност и здравље на раду- проблеми у железничком сектору.

 


24.03.2015. ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.

Београд, март 2015.

    


ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

Београд, март 2015.

ОПШИРНИЈЕ


В А Ж Н О !!!

ЗА ПОНЕДЕЉАК 23.03.2015. ГОДИНЕ У 10:00 h ЗАКАЗАНО ПОТПИСИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.

Београд, март 2015.


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИХВАТИЛА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.

Београд, март 2015.

ОПШИРНИЈЕ


АКТУЕЛНЕ АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕСТРУКТУРИРАЊУ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТНИМ ЗАДАТКОМ СВЕТСКЕ БАНКЕ

Београд, март 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, фебруар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ПО РАЗМАТРАЊУ ПРИМЕДБЕ НА ЧЛАН 17, РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉЕН УТВРЂЕНИ ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НА ДАЉУ НАДЛЕЖНОСТ

Београд, фербуар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


Одговор Одборa за преговоре послодавца и Одборa за преговоре репрезентативних синдиката на достављене примедбе Министарства за рад, борачка и социјална питања и Републичког Секретаријата за законодавство

Београд, фербуар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ДОСТАВЉЕНА МИШЉЕЊА ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА ПИТАЊА, НА ПРЕДЛОГ ТЕКСТА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.

Београд, фербуар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ТЕКСТА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Београд, фербуар 2015.

Три репрезентативна синдиката и Одбор за преговоре послодавца усагласили су текст предлога Колективног уговора за "Железнице Србије" а.д. и доставили га кроз извештај генералном директору, у циљу стављања у даљу процедуру у складу са законском регулативом.

ОПШИРНИЈЕ


ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈОШ УВЕК НИСУ ЗАВРШЕНИ

Београд, јануар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. ЗА 2015. ГОДИНУ

Београд, јануар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Београд, јануар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


ЗАПИСНИЦИ СА ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРНИЈЕ"А.Д. ОДРЖАНИХ У ПЕРИОДУ ОД 25.12.2014. ДО 13.01.2015. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2015.

ОПШИРНИЈЕ


НИЈЕ ПОСТИГНУТА САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЈЕДНОГ РАДНОГ ЧАСА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР- ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2015.

ОПШИРНИЈЕ

    

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@szs-railsyn.org